17.6. 2013 - Přípojka elektřiny

Znovu bylo nutné natáhnout nový kabel přívodu elektřiny. Použil jsem kabel CYKY B4x16. Ten starý byl stejný, s tím rozdílem, že cca 3m cybělo. Kabel je v hloubce cca 60cm, uložen v chráničce. Kabel je zatím připojen ke staveništnímu rovaděči pomocí 32A zásuvky. Později bude připojen k přivaděči EONu. Opačný konec kabelu je v garáži, kde je pomocí svorek přepojený do technické místnosti (TM). V TM bude domovní rozvaděč skříňového typu. Velký rovaděč je nutný z důvodu velkého množství modulů "chytré" elektroinstalace LOXONE.

 

Přípojka elektř...
Přípojka elektřiny Přípojka elektřiny