5.1. 2014 - Montáž bezobložkových zárubní JAP

Montáž všech zárubní nebyla až tak náročná jak jsem předpokládal. Nejvíce času zabrala úprava stavebních otvorů a samotné zaměření vágrysu.

 Při montáži zárubní jsme nejprve zjistili největší nerovnost stěny, podle které jsme pak zárubně instalovali. Sádrová omítka by měla být minimálně 1cm silná, takže pokud stěna není vyzděna rovně, musí se nejprve zjistit místo nejvíce vyčnívající. V mém případě byly zdi vyzděné celkem přesně, takže korekcí nebylo tolik potřeba. Při usazování zárubní hodně pomohly dočasné rozpěrky, které zabezpečovaly jednak přesný průchodový rozměr a jednak znemožňovaly možné pootočení hliníkového profilu (možnost zkrutu). 

Zárubně jsme opatřili celkem 6-ti patkami pro uchycení do otvoru pomocí turbošroubů. Nejprve jsme srovnali horní část zárubní v horizontálním směru, pak horní a dolní část pravé strany a nakonec podle rovinnosti zdiva levou starnu. Pokud bylo ne jedné zdi více zárubní, použili jsme provázek a všechny zárubně srovnali do roviny.

 

 

 

Montáž bezoblož...
Montáž bezobložkových zárubní JAP Montáž bezobložkových zárubní JAP